A magyar élelmiszerexport helyzete

2016.02.24.

A magyar élelmiszeripar teljesítménye az utóbbi években pozitív képet mutatott, hiszen mind a termelés, mind az értékesítés javult a gazdasági válság okozta visszaesést követően. Ez a kedvező folyamat elsősorban az export bővülésének köszönhető. Az export árbevétel folyó áron 2004 és 2012 között több mint a duplájára nőtt.

Az exportszerkezetben az EU csatlakozás után következett be markáns változás. A kivitel növekedése a termékek feldolgozottsága szempontjából mind a három fontos termékcsoportnál - a mezőgazdasági alapanyag termelésben, és az elsődleges és másodlagos feldolgozásban – is kimutatható. A mezőgazdasági alapanyag termékek exportjának növekedése messze meghaladja a feldolgozott termékekét. A feldolgozott termékek aránya az élelmiszergazdasági kivitelből összességében 60 százalék körüli, ugyanez az EU tagországaiban 77 százalékot tesz ki. A kivitel erősödését az import egyidejű és dinamikusabb emelkedése kísérte.

Magyarország nemzeti érdeke, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar – a magyar lakosság ellátását követően – a hazai szükségletet meghaladó élelmiszerek exportjával javítsa a nemzetgazdaság helyzetét. A belpiaci értékesítést követően a második legfontosabb terület az olyan exportpiaci célok meghatározása, amelyek a nagyobb hozzáadott értékű és a magasabb feldolgozottságú termékek értékesítését ösztönzik és segítik.

A közösségi agrármarketing által elérendő célok közé tartozik, hogy növeljük a magyar áruk minőségét és feldolgozottságát, (vagyis versenyképességét), a megkülönböztethetőséget (pl. védjegyek), valamint a piaci helyzet erősítését. A magyar élelmiszeripar számára nem a mennyiség, hanem a minőség jelenti a kitörési pontot a célpiacokon. Ez azt jelenti, hogy egyfelől a hagyományos, a származási helyre jellemző (hungarikum) termékekre, valamint az ökológiai gazdálkodásból származó termékekre kell koncentrálni a külpiaci értékesítés során. Szintén fontos szempont a külföldön (EU-ban és harmadik országokban) is ismert minősítő rendszerek megfelelő használata.

vissza